ProjektResurs erbjuder företag och organisationer tjänster inom kommunikation, att hantera kunskap i organisationer och genomföra projekt.


Kommunikation –
en resurs i det löpande kommunikationsarbetet.

Kunskapshantering –
en resurs för att strukturera kunskapshanteringen i företag och organisationer.

Projektledning –
en projektresurs för organisationer.

» Läs mer     


» Läs mer    


» Läs mer 
info@projektresurs.com  |  phone +46 (0)8 644 81 44  |  mobile +46 (0)735 00 00 40