ProjektResurs - en projektresurs för din organisation.

Projektresurs har specialiserat sig på följande typer av projekt.

Projektledning av kundträffar, konferenser, kontorsflyttar, årsredovisningar och IT-projekt.

Vissa projekt bör drivas internt i organisationen. Det gäller främst olika former av förändringsarbeten där det är viktigt att få den naturliga förankringen i organisationen, få människor att samarbeta mellan avdelningar och lära känna varandra.

Projektresurs kan då erbjuda:

 Projektstöd
 Projektledninginfo@projektresurs.com  |  phone +46 (0)8 644 81 44  |  mobile +46 (0)735 00 00 40