ProjektResurs – en resurs i det löpande kommunikationsarbetet.

Kommunikation är inte helt enkelt, men helt nödvändigt för ett företags överlevnad. ProjektResurs startade för att ge dig ett enkelt alternativ. Vi utgår från att du förstår vikten av kommunikation och vi finns för att ditt företag ska kunna omsätta den insikten i handling. Investera i handlingskraft istället för vackra ord och strategier som riskeras att aldrig omsättas i handling.

Integrerad kommunikation

ProjektResurs arbetssätt säkerställer att uppdragsgivarens budskap är enhetligt samt att valda informationskanaler koordineras för att nå maximal effekt. Här kan du se vilka tjänster vi erbjuder.

Intern kommunikation

 Interna attitydundersökningar
 Informationsbehovsanalyser
 Textproduktion
 Intranät:
- Innehållsstruktur och teknikrådgivning
 Seminarier för chefer och medarbetare

Extern kommunikation

 Företags- och produktpresentationer
 Löpande pressmeddelandeproduktion
 Löpande uppdateringar av webben
 Nyhetsbrev
 Övrig textproduktion
Det finns smartare sätt att
få ut ett budskap...

info@projektresurs.com  |  phone +46 (0)8 644 81 44  |  mobile +46 (0)735 00 00 40