ProjektResurs – en resurs för att strukturera kunskapshanteringen i företag och organisationer.

Kunskapshantering handlar om att tillvarata medarbetarnas nuvarande, och säkerställa framtida, kunskapsresurser på
mest effektiva sätt för att skapa mervärde för kunder,
ägare och medarbetare.

Projektresurs erbjuder behovsanalyser och kunskapsinventeringar, verktyg och metoder för hur du får medarbetare att dela med sig
av och sprida kunskap i organisationen samt omsätta den i handling. Vi utgår från människorna i organisationen, inte teknikstödet.

 Analys av framtida kompetensbehov
 Kunskapsinventering av organisationens befintliga kunskap
 Seminarium för chefer:
  - Hur får du medarbetare att dela med sig av kunskap?
 Seminarium för projektledare:
  - Kunskapshantering i projekt
  - Att överföra kunskap till nya projekt
 Metoder för kunskapsspridning
 Kravställning och uppföljning
 Utvärdering av utbildningsinsatser
 Metoder att omsätta utbildning i praktiken i den individuella    yrkesrollen


Nå nya höjder med kunskapshantering


info@projektresurs.com  |  phone +46 (0)8 644 81 44  |  mobile +46 (0)735 00 00 40