Varför välja ProjektResurs?

Det övergripande syftet med ProjektResurs är att hjälpa ditt företag att kommunicera, hantera befintlig kunskap och genomföra projekt. Det är vår övertygelse att du i grunden vet vad ditt företag eller organisation är bra på och varför ni har en plats att fylla på en marknad och i samhället. Vår uppgift är att få ut ert budskap till kunder, medarbetare och intressenter som ni har valt att fokusera på.

ProjektResurs startade i tron om att de flesta företag och organisationer innerst inne vet vad som ska göras, men att det ibland är svårt att omvandla den kunskapen till handling. I de flesta företag finns massor av kunskap och idéer om hur man ska marknadsföra sig och kommunicera med medarbetare och marknaden. Men ibland räcker det inte till för att omsätta kunskapen till handling. ProjektResurs hjälper företag och organisationer att göra. Vi är din resurs i ditt löpande kommunikationsarbete eller genomförande av specifika projekt.

Det här är vad du får och inte får genom att anlita ProjektResurs:

Konkreta förslag – inte krångliga modeller
Handling – inte massa ord som inte leder någonstans
Projektgenomförande – inte fina projektplaner
Externt bollplank - inte ja-sägande konsulter

Du betalar för vad vi levererar - inte för tiden det tar oss att sätta oss in i ditt företag.info@projektresurs.com  |  phone +46 (0)8 644 81 44  |  mobile +46 (0)735 00 00 40